Összes oldalmegjelenítés

2013. július 11., csütörtök

Orbán Balázs: Énlaki felirat

Az énlaki feliratról Orbán Balázs 1864-ben számolt be híres művében A Székelyföld leírásában. Lássuk, hogyan vélekedett a rovásleletről.
(...)Hanem az ezen szomoru episodot igazoló felirat mellett van a hátulsó kar feletti koczkában még ezen felirat is:
A betük értelmezése azon rendben a hogy vannak jobbról balra olvasva ez: Alsó sorban: E, ka, cs, i, a, n, s, u, M, s, u, í, gy, r, o, e, G felső sorban: n, e, t, s, J, z, a, gy; azaz: Georgyius Musnai csak egy az Isten. Deut VI. Nevezetes és megbecsülhetetlen nemzeti kincs e hun-scitha irásnak ma létező egyedüli példánya, mely az egyoldalu tagadásnak minden útját bevágja. Bizonyitványa annak, hogy ezen ős, még Ázsiából kihozott irásmodor a 17-ik században mint felirati irmodor annyira el volt terjedve, hogy az egyszerű falusi mesteremberek is ismerték; s midőn Musnai György nevét és hitelvét az ős székely betükkel oda feljegyzé, nem gondolta, hogy nemzetének egy oly kincsét teve le, mely ma már egyetlen a maga nemében. És most miután e szent ereklyét felfedezni szerencsés valék, semmi kétség nem merülhet többé fel, hogy ez irásmodor a székelyeknél egész a XVII-ik század végszakáig ismeretes és gyakorlati használatban volt, hogy az csak a XVIII-ik században, nemzeti sülyedésünk e szomoru, végzetteljes korszakában veszett el. Két ily hun-scitha felirat volt még Csikban, a csik-szt.-miklósi és gyergyó-szt.-miklósi templomokon, henem mindkettő a tudatlan papok által pogány maradványnak tekintetvén, megsemmisittetett, s bár lételök korszakában hitelt érdemlő emberek észlelték, s közölték azok másolatát, de mert azok a valóságban felmutathatók nem voltak, idegen sőt még hazai tudósaink közűl is néhányan azoknak, s egyáltalában a hun-scitha irmodor lézetésének elméletét tagadták. Ma már az énlaki felirat a kétségek fellegeit eloszlatja, ott áll az, mint az elvitázhatlan igazság fényes jelvénye, ott áll, mint megczáfolhatlan bizonyitvány. És örömmel értesültem, hogy midőn az én felfedezésem, s beleegyezésem alapján Szabó Károly barátom e feliratot közlé (Koszoru 1864-ik évf. 22-ik sz.) akkor a tudományok buzgó apostola, nagyrabecsült unitárius püspökünk Kriza János, rendeletet adott ki, hogy a szent ereklye sérthetetlensége felett kellő gonddal őrködjenek, s igy nem lehet félnünk, hogy ezt is, mint a csíkiakat valamely barbar ujitás megsemmisitse.

2011. június 9., csütörtök

II. Székely Pajzs Napok

Idén megrendezésre kerül a Székelyudvarhely melletti Fenyéden a Székely Pajzs Napok. A szervezők sok szeretettel várnak minden érdeklődőt!A II. SZÉKELY PAJZS NAPOK PROGRAMJA

2011. április 24., vasárnap

Kellemes ünnepeket!


Áldott és békés húsvéti ünnepeket kívánok mindenkinek! A feltámadt Üdvőzítő hozza el a magyar feltámadást!

2011. március 31., csütörtök

Beszámoló a II. Udvarhelyszéki Rovásírásverseny és Műveltségi találkozóról

2011. kikelet havának 26. napján, szombaton került megrendezésre a II. Udvarhelyszéki Rovásírásverseny és Műveltségi találkozó. A szervezők a Székely Pajzs Egyesület és a Góbé Termékcsalád voltak. A rendezvény nagy sikernek örvendett, ezt bizonyítják a számok is, összesen 76 versenyző mérettette meg magát az öt kategóriában.
Nagy örömömre szolgált, hogy mint tavalyi versenyző, idén már szervezőként vehettem részt a rendezvényen, több társammal együtt. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a javítóknak, akik lelkiismeretes munkájukkal segítették az értékelést. A versenyzők a feladatokat teljesítették, átestek az olvasás próbáján is, sokan lámpalázasan, izgulva. Itt jegyezném meg, hogy az olvasási gyakorlatokat a harmadikos diákok egy része teljesítette a legjobban. Fiatal koruk ellenére folyékonyan olvasták a rovásjeleket, hiba nélkül teljesítve a feladatot. Nagy öröm volt ezt látni.


A versenynek a székelyudvarhelyi Móra Ferenc Általános Iskola adott otthont. Amint a versenyzők megérkeztek a helyszínre, és megtörtént a regisztráció, máris foghattak neki a hangos olvasás gyakorlatának. A rendezvényt Waum Péter Máriusz, a Székely Pajzs Egyesület elnöke nyitotta meg köszöntőbeszédével. A rövid megnyitó után a versenyzők elfoglalták helyeiket a termekben, ahol megkapták a feladataikat, és el is kezdődhetett az írásbeli próba. A feladatok korosztályonként változtak. Volt átírás latin betűről rovásra, illetve rovásról latin betűre. Volt számrovás, rovásírással kapcsolatos kérdések, idegen szavak magyar megfelelőinek ismerete, és összerovási gyakorlat is. Az írásbeli próba után még olvashattak azok a versenyzők, akik korábban nem kerültek sorra, majd a rendezvény résztvevői egy svédasztalos fogadásban részesültek, amit a Góbé Termékcsalád biztosított. Ezután az érdeklődők előadásokon vehettek részt, valamint népdalokat, mesét és szavalatot hallgathattak. A meghívott előadók Tisza András, Mandics György és Balla Ede voltak, népdalokat énekeltek: Menyhért Zsófia, Geréb Hanna, Varga Andrea és Jakab Éva Erika; szavalt és mesét mondott: András Attila.
altAmíg az előadások zajlottak, a javítócsapat gőzerővel dolgozott, hogy az eredményhirdetésre meg legyen minden. A kellő időben megtörtént a pontozás, a nyertesek sorrendjének felállítása, az oklevelek és emléklapok kitöltése valamint az ajándékcsomagok összeállítása.
A nap végére eljutottunk a várva várt eredményhirdetéshez is, amit nem csak a versenyzők, de még a szervezők is nagy izgalommal vártak. A rendezvényt a székely himnusz eléneklésével zártuk, és biztos vagyok benne, hogy mindenkinek egy élménydús napot nyújtott a rendezvény, és örömmel a szívükben fognak visszagondolni rá.

A II. Udvarhelyszéki Rovásírásverseny és Műveltségi találkozó győztesei kategóriánként:

A-kategória: 1. Tamás Boróka, 2. Major Kata, 3. Győrfi Péter
B-kategória: 1. Tamás Edit, 2. Kovács Nóra, 3. Bartalis Krisztián-Zoltán
C-kategória: 1. Dénes Botond, 2. Simó Magor, 3. Tamás Erika
D-kategória: 1. Simó Zalán, 2. Kovács Réka, 3. Kovács Norbert-Hunor
E-kategória: 1. Máthé Lóránt-Pál, 2. Nagy Imecs Vilmos, 3. Tiboldi Sándor

Az A, B, C és D kategóriák díjazottjai részt vehetnek a Szamosújváron megrendezendő Csodaszarvas nyomában Országos Rovásírásversenyen, mely egyben a Kárpát-medencei Rovásírásverseny elődöntője is.

altSzeretnék köszönetet mondani a szervező-csapat és a javítók munkájáért, akik nélkül ez a rendezvény nem jött volna létre. Név szerint: Boros György Csaba, a Székelyföldi üzletlánc tulajdonosa, Waum Péter Máriusz, a Székely Pajzs Egyesület elnöke, Tiszáné Bencsik Mária, Dénes Csaba, Tókos Szabolcs, Simó Hargita, Porsche Endre, Illés Tamás, Mihály Izabella, Orbán Kincső, Illés Ágnes, Rad Aeneas László, Ambrus Levente, Veres István.

A Történelmi Vitézi Rend által felajánlott nyeremények:

1 db ezüst Tatárlaki korong
Könyvek:
Wass Albert : Tavaszi szél és más színművek
Wass Albert: Karácsonyi üzenetek – A temető megindul
Heribert Illig, Klauss Weissgerber : Magyarok a kitalált középkorban
Radics Géza : Nemzeti jelképeink (2 db)
Andor Tímea: A magyar koronaőrség története
Haranghy Miklós: A Szent Korona viszontagságai 1944-45-ben
A Wittner film – Hóhér vigyázz DVD
Kárpátok őrei – Felvidéki rock színház CD

A Székelyföldi Legendárium jóvoltából 15 darab Legendárium térkép.

Az Árnika könyvesbolt által felajánlott nyeremények:

Földi Pál: Elárulva és meggyalázva (2 db)
Böszörményi Zoltán: Halálos bűn
Böszörményi Zoltán: A szerelem illata
Nemere István: Magyarország kormányzói és nádorai

A Bagolyvár könyvesbolt által felajánlott nyeremények:

Hermann Gusztáv: Székelyudvarhely (5 db)

Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv (5 db)


Köszönjük médiatámogatóinknak, kiemelten a HunHír.info, továbbá az Udvarhelyi Híradó, Székelyhon.ro, Polgári Élet, Kuruc.info, Székely Rádió, Erdély.ma, Hargita Népe.

Köszönet illet minden támogatót, szervezőt, előadót, fellépőt és résztvevőt egyaránt. Nagy öröm volt részt venni ezen a rendezvényen.


2011. március 19., szombat

Már csak egy hét

Egy hét múlva kerül megrendezésre a II. Udvarhelyszéki Rovásírásverseny és Műveltségi találkozó. A versenyre való jelentkezés tegnap zárult, közel 80-an jelentkeztek a versenyre. A megmérettetésre egy hét múlva, március 26-án, szombaton kerül sor, Székelyudvarhelyen, a Móra Ferenc Általános Iskolában. A rendezvény délelőtt 10 órakor kezdődik, minden érdeklődőt szeretettel várunk! Előadást tart: Mandics György, Tisza András, Balla Ede.

2011. február 25., péntek

II. Udvarhelyszéki Rovásírásverseny és Műveltségi találkozó

Szervező: A Székely Pajzs Egyesület és a Góbé Termékcsalád
Helyszín: Székelyudvarhely, Móra Ferenc Általános Iskola
Résztvevők: Általános és középiskolások, továbbá felnőtt korosztály
A verseny időpontja: 2011. március 26. szombat, 10 óra

Versenyfeltételek:

a) Korosztályok: A csoport: III.-IV. osztályosok
B csoport: V.-VI. osztályosok
C. csoport: VII-VIII. osztályosok
D. csoport: középiskolások
E. csoport: felnőtt csoport, 19 éves kor felett

b) Feladatok:
A csoport:
3 sor terjedelmű átírás rovásírásról latin betűre
3 sor terjedelmű átírás latin betűről rovásírásra
3 mondat terjedelmű rovásírásos szöveg hangos olvasása
B csoport:
5 sor terjedelmű átírás rovásírásról latin betűre
5 sor terjedelmű átírás latin betűről rovásírásra
3 mondat terjedelmű rovásírásos szöveg hangos olvasása
Számrovás ismerete
C csoport:
7 sor terjedelmű átírás rovásírásról latin betűre
7 sor terjedelmű átírás latin betűről rovásírásra
3 mondat terjedelmű rovásírásos szöveg hangos olvasása
Számrovás ismerete
Legjelentősebb rovás emlékeink (tesztlap)
D csoport:
9 sor terjedelem átírás rovásírásról latin betűre
9 sor terjedelemátírás latin betűről rovásírásra
3 mondat terjedelmű rovásírásos szöveg hangos olvasása
Számrovás ismerete
Legjelentősebb rovás emlékeink (tesztlap)
Idegen szavak magyar megfelelője
E csoport:
9 sor terjedelem átírás rovásírásról latin betűre
9 sor terjedelemátírás latin betűről rovásírásra
Számrovás ismerete
Rovásírás történeti áttekintés, legjelentősebb rovás emlékeink (tesztlap)
Idegen szavak magyar megfelelője
Összerovás és rövidítés

c) A versenyen használatos rovásbetű típus:
Forrai Sándor ábécéje írásban és hangos olvasásban

d) Versenyszabályok:
- csak jobbról balra haladó írás fogadható el
- a feladatok megoldásához segédeszköz nem használható
- csak a négyszög alakú K betű fogadható el
- a verseny időtartama egy óra
- az eredmény a feladatok hibaszámától illetve hibátlanságától, valamint a megoldásra fordított időtartamtól függ
- eldöntetlen eredmény esetén összerovási feladatot kapnak a résztvevők

e) A felkészüléshez ajánlott irodalom:
- Forrai Sándor: A magyar rovásírás elsajátítása
- Friedrich Klára: Rovásírás-gyakorlatok nem csak gyerekeknek I-II. füzet
- Friedrich Klára: " Rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár (2003)
- Friedrich Klára: " Új rovásírás tankönyv és szakköri ötletár (2006)
- Dittler Ferenc: Az ősi magyar rovásírás és mai alkalmazásai (2006)
- Mandics György: Róvott múltunk (2010)


Érdeklődni és jelentkezési lapot igényelni a következő telefonszámon és géplevél címen lehet: 004 0748 752 733 (Kovács Miklós), 004 0740 918 023 (Waum Péter), illetve szekelypajzs@gmail.com

A versenyfeltételeket és értékelési szempontokat mindenki megkapja a jelentkezés alkalmával.
Jelentkezési határidő: 2010. március 18. péntek, 18 óra

A versenynek csak nyertesi vannak, mert minden résztvevő gyarapodik tudásban és élményekben.

Az A, B, C, D csoportok győztesei részt vehetnek Szamosújváron a Kárpát-medencei Rovásírásverseny és Műveltségi találkozó elődöntőjén (2011. áprilisa)

SZÉKELY PAJZS